خدمات

[vc_section full_width=”stretch_row” fade_in_opacity=”pix-opacity-1″ pix_over_visibility=”” bottom_divider_select=”17″ b_has_animation=”true” b_2_animation=”fade-in-up” b_3_animation=”fade-in-up” pix_overlay_color=”primary” css=”.vc_custom_1588978875621{padding-top: 100px !important;background-color: #ffffff !important;}” b_custom_height=”300px” fade_in_intro=”3139″ pix_overlay_opacity=”0.85″][vc_row content_placement=”middle” pix_particles_check=””][vc_column content_align=”text-center” css=”.vc_custom_1588978484994{padding-bottom: 100px !important;}” offset=”vc_col-md-offset-2 vc_col-md-8″][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”orange” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” padding=”” text=”ساخته شده با عشق” css=”.vc_custom_1600320118627{padding-top: 5px !important;padding-right: 9px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 9px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”center” size=”h2″ text_color=”white” css=”.vc_custom_1600320137471{padding-top: 20px !important;}”]ما نحوه ساخت و ایجاد فروشگاه های آنلاین را تغییر دادیم[/sliding-text][pix_text size=”text-20″ content_color=”light-opacity-5″ position=”text-center” animation=”fade-in-up” delay=”200″ css=”.vc_custom_1600320155696{padding-bottom: 20px !important;}”]ویژگی های خیره کننده ای را با امکانات سبک نامحدود ایجاد کنید[/pix_text][pix_button btn_text=”خرید قالب” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_style=”blink” btn_color=”white” btn_size=”lg” btn_rounded=”btn-rounded” btn_effect=”6″ btn_hover_effect=”6″ btn_add_hover_effect=”” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-up” btn_link=”http://demo1.gostaranweb.com/Essentials/Original” btn_icon=”pixicon-bag-2″ css=”.vc_custom_1600320182610{margin-bottom: 20px !important;background-color: rgba(255,255,255,0.15) !important;*background-color: rgb(255,255,255) !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” pix_particles_check=””][vc_column width=”1/3″ content_align=”text-right”][pix_card layout=”big” style=”3″ hover_effect=”3″ add_hover_effect=”1″ title_size=”h5″ link_secondary_font=”secondary-font” link_size=”text-sm” rounded_img=”rounded-10″ animation=”fade-in-up” image=”3149″ css=”.vc_custom_1600320323185{margin-top: 20px !important;background-color: #ffffff !important;}” title=”اکوسیستم بسازید” link=”#” text=”قلب را دریافت کنید و ساخت وب سایت های نسل بعدی را شروع کنید” link_text=”از فروشگاه ما دیدن کنید” delay=”200″][/vc_column][vc_column width=”1/3″ content_align=”text-right”][pix_card layout=”big” style=”3″ hover_effect=”3″ add_hover_effect=”1″ title_size=”h5″ link_secondary_font=”secondary-font” link_size=”text-sm” rounded_img=”rounded-10″ animation=”fade-in-up” image=”3147″ css=”.vc_custom_1600320290560{margin-top: 20px !important;background-color: #ffffff !important;}” title=”مشتریان جدیدی پیدا کنید” link=”#” text=”قلب را دریافت کنید و ساخت وب سایت های نسل بعدی را شروع کنید” link_text=”از فروشگاه ما دیدن کنید” delay=”400″][/vc_column][vc_column width=”1/3″ content_align=”text-right”][pix_card layout=”big” style=”3″ hover_effect=”3″ add_hover_effect=”1″ title_size=”h5″ link_secondary_font=”secondary-font” link_size=”text-sm” rounded_img=”rounded-10″ animation=”fade-in-up” image=”3148″ css=”.vc_custom_1600320256728{margin-top: 20px !important;background-color: #ffffff !important;}” title=”فروشگاه خود را ایجاد کنید” link=”#” text=”قلب را دریافت کنید و ساخت وب سایت های نسل بعدی را شروع کنید” link_text=”از فروشگاه ما دیدن کنید” delay=”600″][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1588980853240{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;background-color: #ffffff !important;border-radius: 10px !important;}”][vc_row pix_particles_check=””][vc_column][pix_text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” content_color=”heading-default” position=”text-center” animation=”fade-in-up” delay=”200″]مورد اعتماد بیش از 50،000 کسب و کار در هر اندازه[/pix_text][clients in_row=”2″ clients=”%5B%7B%22image%22%3A%22261%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AF%D9%86%D8%A7%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22263%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22268%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22266%22%2C%22title%22%3A%22%D9%86%D8%A7%DB%8C%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22265%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22269%22%7D%5D” add_hover_effect=”1″ style=”client” animation=”fade-in-up” delay_items=”yes”][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1588981177183{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;}”][vc_row full_width=”stretch_row” pix_particles_check=””][vc_column content_align=”text-right”][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” text_color=”heading-default” bg_color=”gray-2″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” element_div=”text-center” padding=”” text=”بیشتر آنها قالب دارند” css=”.vc_custom_1600320425071{padding-top: 5px !important;padding-right: 9px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 9px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”center” size=”h2″ text_color=”heading-default” max_width=”600px” css=”.vc_custom_1600320441863{padding-top: 20px !important;}”]محبوب ترین خدمات ما را پیدا کنید[/sliding-text][pix_text size=”text-20″ content_color=”body-default” position=”text-center” animation=”fade-in-up” delay=”200″ css=”.vc_custom_1600320460030{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 40px !important;}” max_width=”600px”]قالب را دریافت کنید و ساخت وب سایت های نسل بعدی را شروع کنید ، صفحات عالی با امکانات نامحدود ایجاد کنید[/pix_text][pix_highlight_box pix_infinite_animation=”pix-bg-slide-left” pix_infinite_speed=”pix-duration-slow” style=”3″ hover_effect=”” add_hover_effect=”” image=”3158″ css=”.vc_custom_1600320469849{background-color: #ffffff !important;border-radius: 10px !important;}”][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”orange” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” element_div=”text-right” padding=”” text=”ساخته شده با عشق” css=”.vc_custom_1601449917068{padding-top: 5px !important;padding-right: 9px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 9px !important;}”][pix_text size=”text-24″ content_color=”body-default” position=”text-right” animation=”fade-in-up” delay=”200″ max_width=”540px” css=”.vc_custom_1600321050158{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 10px !important;}”]قالب را دریافت کنید و در عرض چند دقیقه ساخت وب سایت های نسل بعدی را شروع کنید![/pix_text][pix_feature media_type=”image” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” padding_title=”” padding_content=”10px” circle=”true” icon_position=”left” animation=”fade-in-up” title=”ایجاد وب سایت های قدرتمند” css=”.vc_custom_1600321096073{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}” image=”2642″ image_size=”80px”]ساخت وب سایت های سطح بعدی را با استفاده از قالب وردپرسی ما شروع کنید[/pix_feature][pix_feature media_type=”image” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” padding_title=”” padding_content=”10px” circle=”true” icon_position=”left” animation=”fade-in-up” title=”فروشگاه های زیبایی ایجاد کنید” css=”.vc_custom_1600321113010{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}” image=”2618″ image_size=”80px”]ساخت وب سایت های سطح بعدی را با استفاده از قالب وردپرسی ما شروع کنید[/pix_feature][pix_feature media_type=”image” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” padding_title=”” padding_content=”10px” circle=”true” icon_position=”left” animation=”fade-in-up” title=”مشتریان جدیدی پیدا کنید” css=”.vc_custom_1600321128148{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}” image=”2646″ image_size=”80px”]ساخت وب سایت های سطح بعدی را با استفاده از قالب وردپرسی ما شروع کنید[/pix_feature][pix_button btn_text=”نحوه عملکرد آن را تماشا کنید” btn_size=”lg” btn_rounded=”btn-rounded” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”” btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_animation=”fade-in-up” btn_link=”http://demo1.gostaranweb.com/Essentials/Original” btn_icon=”pixicon-video-1″ css=”.vc_custom_1600321159179{margin-top: 20px !important;}”][/pix_highlight_box][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1588982458205{padding-top: 80px !important;}”][vc_column width=”1/3″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” pix_duo_icon=”iphone-x” icon_color=”heading-default” icon_size=”36″ padding_content=”10px” content_align=”center” animation=”fade-in-up” title=”پرفروش ترین ها” css=”.vc_custom_1600320565110{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”]قالب را دریافت کنید و ساخت وب سایت های نسل بعدی را شروع کنید[/pix_feature][/vc_column][vc_column width=”1/3″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” pix_duo_icon=”rainbow” icon_color=”heading-default” icon_size=”36″ padding_content=”10px” content_align=”center” animation=”fade-in-up” title=”پرفروش ترین ها” css=”.vc_custom_1600320552665{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”]قالب را دریافت کنید و ساخت وب سایت های نسل بعدی را شروع کنید[/pix_feature][/vc_column][vc_column width=”1/3″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” pix_duo_icon=”apple-watch” icon_color=”heading-default” icon_size=”36″ padding_content=”10px” content_align=”center” animation=”fade-in-up” title=”پرفروش ترین ها” css=”.vc_custom_1600320537419{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”]قالب را دریافت کنید و ساخت وب سایت های نسل بعدی را شروع کنید[/pix_feature][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1582308696427{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;background-color: #ffffff !important;border-radius: 10px !important;}”][vc_row pix_particles_check=””][vc_column][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” text_color=”heading-default” bg_color=”gray-2″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” element_div=”text-center” padding=”” text=”بیشتر آنها قالب دارند” css=”.vc_custom_1600320581686{padding-top: 5px !important;padding-right: 9px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 9px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”center” size=”h2″ text_color=”heading-default” css=”.vc_custom_1600320611505{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}” max_width=”600px”]در زیر محبوب ترین خدمات را بررسی کنید[/sliding-text][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=””][vc_column width=”1/3″][pix_card style=”3″ hover_effect=”3″ add_hover_effect=”1″ rounded_img=”rounded-10″ animation=”fade-in-up” image=”3207″ css=”.vc_custom_1600320657839{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;background-color: #ffffff !important;}” title=”اکوسیستم بسازید” link=”#”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ content_align=”text-center”][pix_card style=”3″ hover_effect=”3″ add_hover_effect=”1″ rounded_img=”rounded-10″ animation=”fade-in-up” image=”3208″ css=”.vc_custom_1600320645011{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;background-color: #ffffff !important;}” title=”بسته بندی برتر را ایجاد کنید” link=”#”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][pix_card style=”3″ hover_effect=”3″ add_hover_effect=”1″ rounded_img=”rounded-10″ animation=”fade-in-up” image=”3209″ css=”.vc_custom_1600320632158{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;background-color: #ffffff !important;}” title=”ماکت های برتر را طراحی کنید” link=”#”][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=””][vc_column width=”1/3″][pix_card style=”3″ hover_effect=”3″ add_hover_effect=”1″ rounded_img=”rounded-10″ animation=”fade-in-up” image=”3213″ css=”.vc_custom_1600320697131{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;background-color: #ffffff !important;}” title=”خدمات قدرتمند” link=”#”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ content_align=”text-center”][pix_card style=”3″ hover_effect=”3″ add_hover_effect=”1″ rounded_img=”rounded-10″ animation=”fade-in-up” image=”3211″ css=”.vc_custom_1600320685047{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;background-color: #ffffff !important;}” title=”اکوسیستم بسازید” link=”#”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][pix_card style=”3″ hover_effect=”3″ add_hover_effect=”1″ rounded_img=”rounded-10″ animation=”fade-in-up” image=”3212″ css=”.vc_custom_1600320669294{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;background-color: #ffffff !important;}” title=”محصولات با کیفیت بالا” link=”#”][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1589132824402{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column][pix_button btn_text=”مشاهده همه خدمات” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_style=”blink” btn_size=”md” btn_rounded=”btn-rounded” btn_effect=”6″ btn_hover_effect=”6″ btn_add_hover_effect=”” btn_icon_animation=”yes” btn_div=”text-center” btn_animation=”fade-in-up” btn_icon=”pixicon-th-big” btn_link=”#” btn_anim_delay=”400″][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” pix_visibility=”1″ css=”.vc_custom_1589132902899{padding-top: 20px !important;}”][vc_row full_width=”stretch_row” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1589132725551{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;}”][vc_column content_align=”text-right” pix_overlay_color=”secondary” css=”.vc_custom_1601450170071{margin-bottom: 200px !important;padding-top: 60px !important;background-image: url(https://essentials.pixfort.com/original/wp-content/uploads/sites/4/2020/05/services-intro-bg.jpg?id=3139) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 10px !important;}” pix_overlay_opacity=”0.9″][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”dark-opacity-3″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” element_div=”text-center” padding=”” text=”دارای امتیاز 4.9 از 5″ css=”.vc_custom_1600320737559{padding-top: 5px !important;padding-right: 9px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 9px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”center” size=”h2″ text_color=”white” css=”.vc_custom_1600320754437{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 30px !important;}” max_width=”600px”]ببینید مشتریان ما در مورد قالب چه می گویند[/sliding-text][testimonials_slider testimonials=”%5B%7B%22text%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA!%20%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C!%22%2C%22name%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%22%2C%22title%22%3A%22via%20pixfort.com%22%2C%22image%22%3A%222272%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA!%20%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C!%22%2C%22name%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%22%2C%22title%22%3A%22via%20google.com%22%2C%22image%22%3A%222285%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA!%20%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C!%22%2C%22name%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%22%2C%22title%22%3A%22via%20envato.com%22%2C%22image%22%3A%222287%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA!%20%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C!%22%2C%22name%22%3A%22%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%22%2C%22title%22%3A%22via%20pixfort.com%22%2C%22image%22%3A%222285%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA!%20%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C!%22%2C%22name%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D9%85%D8%B3%22%2C%22title%22%3A%22via%20themeforest.com%22%2C%22image%22%3A%222284%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA!%20%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C!%22%2C%22name%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7%20%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%22%2C%22title%22%3A%22via%20pixfort.com%22%2C%22image%22%3A%222286%22%7D%5D” img_style=”circle_bottom” name_secondary_font=”secondary-font” name_color=”heading-default” title_bold=”” title_color=”body-default” text_italic=”” items_bg_color=”white” circle_color=”orange” rounded_box=”rounded-10″ style=”3″ hover_effect=”3″ add_hover_effect=”4″ slider_num=”3″ slider_style=”pix-style-standard” slider_effect=”pix-circular-slider” prevnextbuttons=”1″ pagedots=”1″ freescroll=”” slider_scale=”” cellpadding=”pix-p-20″ autoplay=”” adaptiveheight=”true” righttoleft=”” slider_wrap=”true” visible_y=”pix-overflow-y-visible” visible_overflow=”pix-overflow-all-visible” in_row=”6″ css=”.vc_custom_1600320896051{margin-bottom: -150px !important;}”][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” top_divider_select=”20″ top_layers=”1″ t_1_color=”#f8f9fa” pix_visibility=”1″ css=”.vc_custom_1589132779921{padding-bottom: 80px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_row full_width=”stretch_row” pix_particles_check=””][vc_column content_align=”text-right” css=”.vc_custom_1601450232702{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}” offset=”vc_col-md-offset-2 vc_col-md-8″][pix_highlight_box style=”3″ hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” image=”1656″ css=”.vc_custom_1600320906378{background-color: #ffffff !important;border-radius: 10px !important;}”][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” text_color=”heading-default” bg_color=”gray-1″ style=”” hover_effect=”3″ add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” padding=”” text=”امکانات نامحدود” css=”.vc_custom_1600321185558{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 10px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”right” size=”h5″ text_color=”heading-default” css=”.vc_custom_1600321205237{padding-top: 10px !important;}”]به بیش از 18000 مشتری راضی بپیوندید[/sliding-text][pix_text content_color=”body-default” position=”text-right” animation=”fade-in-up” delay=”200″ css=”.vc_custom_1600321225869{padding-bottom: 10px !important;}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ[/pix_text][pix_button btn_text=”وب سایت خود را ایجاد کنید” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_style=”flat” btn_color=”gradient-primary” btn_text_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”6″ btn_hover_effect=”4″ btn_add_hover_effect=”7″ btn_animation=”fade-in-up” btn_icon=”pixicon-world-map-3″ btn_link=”#” btn_anim_delay=”400″][clients in_row=”6″ clients=”%5B%7B%22image%22%3A%22492%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22270%22%7D%5D” add_hover_effect=”” style=”client” animation=”fade-in-Img” delay_items=”yes” css=”.vc_custom_1588805267872{padding-top: 20px !important;}” delay=”200″][/pix_highlight_box][/vc_column][/vc_row][/vc_section]

پیمایش به بالا