قیمت گذاری

[vc_row pix_particles_check=””][vc_column content_align=”text-center” offset=”vc_col-lg-offset-2 vc_col-lg-8″][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” text_color=”heading-default” bg_color=”dark-opacity-1″ style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” padding=”” text=”قیمت های مقرون به صرفه” css=”.vc_custom_1600263194664{padding-top: 5px !important;padding-right: 9px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 9px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”center” size=”h2″ text_color=”heading-default” css=”.vc_custom_1600263210765{padding-top: 10px !important;}”]در چند ثانیه جداول قیمت گذاری پیشرفته ایجاد کنید![/sliding-text][pix_text size=”text-20″ content_color=”body-default” position=”text-center” animation=”fade-in-up” delay=”200″]ما وب سایت ها و برنامه های کاربردی کلاس جهانی را طراحی و توسعه می دهیم[/pix_text][/vc_column][/vc_row][vc_section pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1586726832220{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 80px !important;}”][vc_row full_width=”stretch_row” pix_particles_check=”” pix_visibility=”1″][vc_column][pix_tabs tabs_style=”pix-pills-light” animation=”fade-in-up”][pix_content_tab title=”ماهانه” bold=”font-weight-bold” tab_id=”1586572332952-3dd8f112-483b” css=”.vc_custom_1589140519349{padding-top: 10px !important;}”][vc_row_inner content_placement=”middle”][vc_column_inner width=”1/3″ content_align=”text-right”][pix_pricing box_color=”white” animation=”fade-in-up” style=”2″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”” secondary_font=”secondary-font” subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3%20%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%2024%2F7%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”خرید قالب” btn_text_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_animation=”fade-in-up” css=”.vc_custom_1600265243275{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;}” price=”تومان” currency=”19″ period=”/ماهانه” subtitle=”برای مبتدی ها” btn_anim_delay=”400″ title=”پایین ترین قیمت” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-bag-2″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ content_align=”text-right”][pix_pricing box_color=”primary” animation=”fade-in-up” style=”2″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”dark-opacity-3″ price_color=”white” subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” subtitle_color=”white” content_color=”light-opacity-5″ icon_color=”white” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3%20%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%2024%2F7%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chart-pie%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D8%A7%D9%85%D9%86%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22lock-circle%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”خرید قالب” btn_color=”dark-opacity-3″ btn_text_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_animation=”fade-in-up” css=”.vc_custom_1600265343054{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;}” price=”تومان” currency=”49″ period=”/ماهانه” subtitle=”برای فریلنسرها” btn_anim_delay=”400″ title=”توصیه شده” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-bag-2″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ content_align=”text-right”][pix_pricing box_color=”white” animation=”fade-in-up” style=”2″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”” secondary_font=”secondary-font” subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” icon_color=”secondary” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3%20%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%2024%2F7%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”خرید قالب” btn_text_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_animation=”fade-in-up” css=”.vc_custom_1600265414316{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;}” price=”تومان” currency=”99″ period=”/ماهانه” subtitle=”برای شرکت ها” btn_anim_delay=”400″ title=”محبوبترین” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-bag-2″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/pix_content_tab][pix_content_tab title=”سالانه” bold=”font-weight-bold” tab_id=”1588889025728-f5fd8ea2-6e9c” css=”.vc_custom_1589140531401{padding-top: 10px !important;}”][vc_row_inner content_placement=”middle”][vc_column_inner width=”1/3″ content_align=”text-right”][pix_pricing box_color=”white” style=”2″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”” secondary_font=”secondary-font” subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3%20%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%2024%2F7%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”خرید قالب” btn_text_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” css=”.vc_custom_1600265483117{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;}” price=”تومان” currency=”199″ period=”/سالانه” subtitle=”برای مبتدی ها” title=”پایین ترین قیمت” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-bag-2″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ content_align=”text-right”][pix_pricing box_color=”primary” style=”2″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”dark-opacity-3″ price_color=”white” subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” subtitle_color=”white” content_color=”light-opacity-5″ icon_color=”white” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3%20%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%2024%2F7%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chart-pie%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D8%A7%D9%85%D9%86%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22lock-circle%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”خرید قالب” btn_color=”dark-opacity-3″ btn_text_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” css=”.vc_custom_1600265573493{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;}” price=”تومان” currency=”549″ period=”/سالانه” subtitle=”برای فریلنسرها” title=”توصیه شده” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-bag-2″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ content_align=”text-right”][pix_pricing box_color=”white” style=”2″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”” secondary_font=”secondary-font” subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” icon_color=”secondary” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22thunder-move%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22layers%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3%20%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22cart-3%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%2024%2F7%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chat-4%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”خرید قالب” btn_text_color=”white” btn_size=”md” btn_effect=”3″ btn_hover_effect=”3″ btn_add_hover_effect=”1″ btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” css=”.vc_custom_1600265644498{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;}” price=”تومان” currency=”999″ period=”/سالانه” subtitle=”برای شرکت ها” title=”محبوبترین” btn_link=”#” btn_icon=”pixicon-bag-2″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/pix_content_tab][/pix_tabs][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1588890038834{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1588890792027{padding-bottom: 40px !important;}”][vc_column][pix_badge bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” animation=”fade-in-up” element_div=”text-center” padding=”” text=”سوالات متداول” css=”.vc_custom_1600263277637{padding-top: 5px !important;padding-right: 9px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 9px !important;}”][pix_text size=”text-18″ content_color=”body-default” position=”text-center” animation=”fade-in-up” delay=”200″ css=”.vc_custom_1600263297435{padding-top: 20px !important;}”]ما وب سایت ها و برنامه های کاربردی کلاس جهانی را طراحی و توسعه می دهیم[/pix_text][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=””][vc_column width=”1/2″ content_align=”text-right” css=”.vc_custom_1600265665278{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][pix_faq title_bold=”font-weight-bold” title_size=”h5″ icon=”” animation=”fade-in-up” content_animation=”fade-in-up” title=”آیا می توان یک وب سایت یک صفحه ای ایجاد کرد؟” content_delay=”200″ css=”.vc_custom_1600263440563{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد[/pix_faq][pix_faq title_bold=”font-weight-bold” title_size=”h5″ icon=”” animation=”fade-in-up” content_animation=”fade-in-up” title=”آیا محدودیتی برای استفاده وجود دارد؟” content_delay=”200″ css=”.vc_custom_1600263459591{padding-top: 10px !important;}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد[/pix_faq][/vc_column][vc_column width=”1/2″ content_align=”text-right” css=”.vc_custom_1600265676396{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][pix_faq title_bold=”font-weight-bold” title_size=”h5″ icon=”” animation=”fade-in-up” content_animation=”fade-in-up” title=”آیا پشتیبانی رایگان دریافت می کنم؟” content_delay=”200″ css=”.vc_custom_1600263393301{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد[/pix_faq][pix_faq title_bold=”font-weight-bold” title_size=”h5″ icon=”” animation=”fade-in-up” content_animation=”fade-in-up” title=”آیا به روزرسانی های آینده دریافت می کنم؟” content_delay=”200″ css=”.vc_custom_1600263417426{padding-top: 10px !important;}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد[/pix_faq][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1588890898137{padding-top: 20px !important;}”][vc_column][pix_text size=”text-18″ content_color=”body-default” position=”text-center” animation=”fade-in-up” delay=”200″ css=”.vc_custom_1600263480192{padding-top: 20px !important;}”]پاسخ درستی پیدا نکردید؟ مشاهده بیشتر از اینجا[/pix_text][pix_button btn_text=”درباره قیمت گذاری بیشتر بدانید” btn_color=”gray-1″ btn_text_color=”body-default” btn_size=”sm” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_div=”text-center” btn_animation=”fade-in-up” btn_link=”http://demo1.gostaranweb.com/Essentials/Original/faq/” btn_icon=”pixicon-angle-left”][/vc_column][/vc_row][/vc_section]

پیمایش به بالا