نمایندگی پلسک ایران

نام بسته فضا ترافیک ماهانه پارک دامین ساب دامین تعداد اکانت قابل ساخت انتخاب نسخه PHP سایر امکانات بکاپ کنترل پنل وب سرور DNS اختصاصی تعرفه ماهانه سفارش
R-Plesk-1 5 گیگابایت نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود پلسک Apache 15,000 سفارش
R-Plesk-2 10 گیگابایت نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود پلسک Apache 25,000 سفارش
R-Plesk-3 20 گیگابایت نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود پلسک Apache 40,000 سفارش
R-Plesk-4 40 گیگابایت نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود پلسک Apache 69,000 سفارش
R-Plesk-5 60 گیگابایت نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود پلسک Apache 106,900 سفارش
جزئیات مختصر سرویس نمایندگی پلسک ایران