صفحه اصلی خدمات

[vc_section pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1590621078777{padding-top: 120px !important;padding-bottom: 80px !important;}”][vc_row content_placement=”middle” pix_particles_check=””][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1589595508057{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”right” size=”h2″ text_color=”dark-opacity-8″ css=”.vc_custom_1600327689624{padding-top: 10px !important;}”]با این قالب مشتری جدید پیدا کنید![/sliding-text][pix_text size=”text-20″ content_color=”body-default” position=”text-right” animation=”fade-in-up” css=”.vc_custom_1600327704324{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 20px !important;}” delay=”1200″]بدون محدود کردن آزادی خلاقیت ، وب سایت های بهتری طراحی کنید و زمان کمتری را سپری کنید[/pix_text][pix_button btn_text=”اکنون یک سرویس سفارش دهید” btn_popup_id=”3053″ btn_size=”lg” btn_effect=”2″ btn_hover_effect=”2″ btn_add_hover_effect=”” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-left” btn_icon=”pixicon-world-map-3″ btn_link=”http://demo1.gostaranweb.com/Essentials/Original” btn_anim_delay=”1000″][pix_button btn_text=”قیمت گذاری ما را ببینید” btn_style=”underline” btn_color=”secondary” btn_text_color=”body-default” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-left” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”700″ btn_link=”#pix_section_pricing”][clients clients=”%5B%7B%22image%22%3A%223513%22%2C%22title%22%3A%22%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%223516%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%223514%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AF%D9%86%D8%A7%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%223515%22%2C%22title%22%3A%22%D9%86%D8%A7%DB%8C%DA%A9%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” add_hover_effect=”1″ style=”client” animation=”fade-in-up” delay_items=”yes” delay=”600″ css=”.vc_custom_1600327963234{padding-top: 30px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ pix_particles_check=”1″ pix_particles=”%5B%7B%22image%22%3A%2216%22%2C%22h_position%22%3A%22left%22%2C%22horizontal%22%3A%220%22%2C%22v_position%22%3A%22top%22%2C%22vertical%22%3A%2210%25%22%2C%22depth%22%3A%220.2%22%2C%22xaxis%22%3A%22100%22%2C%22yaxis%22%3A%220%22%2C%22rotation_speed%22%3A%22300%22%2C%22pix_infinite_animation%22%3A%22pix-bounce-sm%22%2C%22pix_infinite_speed%22%3A%22pix-duration-md%22%7D%5D”][pix_img align=”text-center” animation=”fade-in-up” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”” image=”14″ delay=”200″][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” bottom_divider_select=”8″ b_has_animation=”true” b_2_is_gradient=”true” b_2_color=”#1769ff” b_2_animation=”fade-in-up” b_3_is_gradient=”true” b_3_color=”rgba(255,255,255,0.01)” b_3_color_2=”#ffcc2e” b_3_animation=”fade-in-up” css=”.vc_custom_1590619545666{padding-bottom: 80px !important;}” b_2_delay=”150″ b_3_delay=”300″][vc_row pix_particles_check=””][vc_column width=”1/3″][content_box style=”4″ hover_effect=”4″ add_hover_effect=”1″ rounded_box=”rounded-10″ animation=”fade-in-up” css=”.vc_custom_1590622906297{margin-bottom: 20px !important;padding-top: 50px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;background-color: #ffffff !important;}”][pix_feature media_type=”image” title_bold=”font-weight-bold” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” padding_content=”10px” content_align=”center” image=”18″ image_size=”80%” title=”تحویل سریع”]فقط در چند ساعت سفارش خود را دریافت کنید و یا بازپرداخت کنید[/pix_feature][pix_button btn_text=”سفارش دهید” btn_style=”underline” btn_text_color=”heading-default” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_div=”text-center” btn_animation=”fade-in-left” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”700″ css=”.vc_custom_1600328064495{margin-top: 10px !important;}” btn_link=”#”][/content_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][content_box style=”4″ hover_effect=”4″ add_hover_effect=”1″ rounded_box=”rounded-10″ animation=”fade-in-up” css=”.vc_custom_1590622922565{margin-bottom: 20px !important;padding-top: 50px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;background-color: #ffffff !important;}”][pix_feature media_type=”image” title_bold=”font-weight-bold” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” padding_content=”10px” content_align=”center” image=”19″ image_size=”80%” title=”ارتباط امن”]فقط در چند ساعت سفارش خود را دریافت کنید و یا بازپرداخت کنید[/pix_feature][pix_button btn_text=”سفارش دهید” btn_style=”underline” btn_text_color=”heading-default” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_div=”text-center” btn_animation=”fade-in-left” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”700″ css=”.vc_custom_1600328059202{margin-top: 10px !important;}” btn_link=”#”][/content_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][content_box style=”4″ hover_effect=”4″ add_hover_effect=”1″ rounded_box=”rounded-10″ animation=”fade-in-up” css=”.vc_custom_1590622931251{margin-bottom: 20px !important;padding-top: 50px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;background-color: #ffffff !important;}”][pix_feature media_type=”image” title_bold=”font-weight-bold” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” padding_content=”10px” content_align=”center” image=”20″ image_size=”80%” title=”بدون کد مورد نیاز”]فقط در چند ساعت سفارش خود را دریافت کنید و یا بازپرداخت کنید[/pix_feature][pix_button btn_text=”سفارش دهید” btn_style=”underline” btn_text_color=”heading-default” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_div=”text-center” btn_animation=”fade-in-left” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”700″ css=”.vc_custom_1600328048942{margin-top: 10px !important;}” btn_link=”#”][/content_box][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1590624254341{padding-bottom: 40px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1590623913590{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1559101053478{padding: 30px !important;}”][pix_feature title_size=”h3″ title_bold=”font-weight-bold” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” padding_title=”30px” animation=”fade-in-up” title=”کاربرد روز” delay=”400″ css=”.vc_custom_1600328090052{margin-bottom: 30px !important;}”]طرح های متناسب با یکپارچه را ترکیب کنید ، هر آنچه را که می خواهید شخصی سازی کنید ، با استفاده از راه انداز ما اجزای ساز را در حال حرکت تغییر دهید[/pix_feature][pix_button btn_text=”درباره قیمت گذاری بیشتر بدانید” btn_target=”true” btn_color=”white” btn_text_color=”heading-default” btn_size=”normal” btn_effect=”2″ btn_hover_effect=”2″ btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-up” btn_link=”#pix_section_pricing” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”800″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][pix_img rounded_img=”rounded-lg” align=”text-center” pix_scale_in=”pix-scale-in-sm” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”1″ image=”32″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1590623908408{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_column width=”1/2″][pix_img rounded_img=”rounded-lg” align=”text-center” pix_scale_in=”pix-scale-in-sm” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”1″ image=”33″][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1559101053478{padding: 30px !important;}”][pix_feature title_size=”h3″ title_bold=”font-weight-bold” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” padding_title=”30px” animation=”fade-in-up” title=”با تلفن هوشمند خود پرداخت کنید” delay=”400″ css=”.vc_custom_1600328149816{margin-bottom: 30px !important;}”]طرح های متناسب با یکپارچه را ترکیب کنید ، هر آنچه را که می خواهید شخصی سازی کنید ، با استفاده از راه انداز ما اجزای ساز را در حال حرکت تغییر دهید[/pix_feature][pix_button btn_text=”درباره قیمت گذاری بیشتر بدانید” btn_target=”true” btn_color=”white” btn_text_color=”heading-default” btn_size=”normal” btn_effect=”2″ btn_hover_effect=”2″ btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-up” btn_link=”#pix_section_pricing” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”800″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1590623903705{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1559101053478{padding: 30px !important;}”][pix_feature title_size=”h3″ title_bold=”font-weight-bold” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” padding_title=”” animation=”fade-in-up” title=”با دوستان خود گپ بزنید” delay=”400″ css=”.vc_custom_1600328190318{margin-bottom: 30px !important;}”]طرح های متناسب با یکپارچه را ترکیب کنید ، هر آنچه را که می خواهید شخصی سازی کنید ، با استفاده از راه انداز ما اجزای ساز را در حال حرکت تغییر دهید[/pix_feature][pix_button btn_text=”درباره قیمت گذاری بیشتر بدانید” btn_target=”true” btn_color=”white” btn_text_color=”heading-default” btn_size=”normal” btn_effect=”2″ btn_hover_effect=”2″ btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-up” btn_link=”#pix_section_pricing” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”800″][/vc_column][vc_column width=”1/2″ pix_particles_check=”1″ pix_particles=”%5B%7B%22image%22%3A%2251%22%2C%22h_position%22%3A%22left%22%2C%22horizontal%22%3A%2210%25%22%2C%22v_position%22%3A%22top%22%2C%22vertical%22%3A%220%22%2C%22depth%22%3A%220.2%22%2C%22xaxis%22%3A%22100%22%2C%22yaxis%22%3A%220%22%2C%22rotation_speed%22%3A%22300%22%2C%22img_width%22%3A%2280%25%22%2C%22animation%22%3A%22fade-in-up%22%2C%22delay%22%3A%22400%22%2C%22pix_infinite_animation%22%3A%22pix-rotating%22%2C%22pix_infinite_speed%22%3A%22pix-duration-fast%22%7D%5D”][pix_img rounded_img=”rounded-lg” align=”text-center” pix_scale_in=”pix-scale-in-sm” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”1″ image=”34″][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1590637139099{border-top-width: 1px !important;padding-top: 120px !important;padding-bottom: 60px !important;background-color: #ffffff !important;border-top-color: #f8f9fa !important;border-top-style: solid !important;}”][vc_row full_width=”stretch_row” equal_height=”yes” content_placement=”middle” pix_particles_check=””][vc_column width=”1/3″][pix_img align=”text-right” animation=”fade-in-left” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”1″ image=”3487″ width=”50%” css=”.vc_custom_1600328235641{margin-bottom: 20px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”right” size=”h3″ text_color=”heading-default”]خدمات ما را بررسی کنید[/sliding-text][pix_text size=”text-18″ content_color=”body-default” position=”text-right” animation=”fade-in-up” delay=”500″ css=”.vc_custom_1600328272391{padding-bottom: 10px !important;}” max_width=”600px”]تجارت خود را با استفاده از قالب های رایگان و برتر با کیفیت بالا شروع کنید[/pix_text][pix_button btn_text=”همه خدمات را بررسی کنید” btn_target=”true” btn_color=”gray-1″ btn_text_color=”body-default” btn_size=”normal” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-up” btn_link=”http://demo1.gostaranweb.com/Essentials/Original” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”600″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][pix_portfolio_slider count=”4″ portfolio_style=”transparent” rounded_img=”rounded-10″ slider_num=”2″ slider_style=”pix-style-standard” slider_effect=”pix-circular-slider” prevnextbuttons=”” pagedots=”1″ freescroll=”” cellalign=”right” slider_scale=”” autoplay=”” adaptiveheight=”true” righttoleft=”true” slider_wrap=”true” visible_y=”pix-overflow-y-visible” visible_overflow=””][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” top_divider_select=”8″ t_2_is_gradient=”true” t_2_color=”#1769ff” t_3_is_gradient=”true” t_3_color_2=”#ffcc2e” css=”.vc_custom_1594945700461{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;}”][vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” pix_particles_check=””][vc_column offset=”vc_col-md-offset-1 vc_col-md-10″][content_box style=”3″ hover_effect=”3″ add_hover_effect=”” rounded_box=”rounded-10″ animation=”” css=”.vc_custom_1590626145571{padding-top: 60px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 60px !important;padding-left: 40px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][pix_img align=”text-center” animation=”fade-in-left” style=”” hover_effect=”” add_hover_effect=”1″ image=”68″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/3″][pix_feature title_size=”h3″ title_bold=”font-weight-bold” content_size=”text-18″ content_color=”body-default” padding_title=”” animation=”fade-in-up” title=”قالب را دریافت کرده و ساخت وب سایت های نسل بعدی را شروع کنید” delay=”400″ css=”.vc_custom_1600328330229{margin-bottom: 30px !important;}”]طرح های متناسب با یکپارچه را ترکیب کنید ، هر آنچه را که می خواهید شخصی سازی کنید ، با استفاده از راه انداز ما اجزای ساز را در حال حرکت تغییر دهید[/pix_feature][pix_button btn_text=”خرید قالب” btn_target=”true” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_position=”after” btn_icon_animation=”yes” btn_animation=”fade-in-up” btn_link=”http://demo1.gostaranweb.com/Essentials/Original” btn_icon=”pixicon-angle-right” btn_anim_delay=”800″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/content_box][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1594945669896{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 60px !important;}” el_id=”pix_section_pricing”][vc_column content_align=”text-center” offset=”vc_col-lg-offset-2 vc_col-lg-8″][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”center” size=”h3″ text_color=”heading-default”]قیمت گذاری برای همه[/sliding-text][pix_text size=”text-18″ content_color=”body-default” position=”text-center” animation=”fade-in-up” delay=”1200″ css=”.vc_custom_1600328388561{padding-top: 10px !important;}” max_width=”600px”]طرح های متناسب با یکپارچه را ترکیب کنید ، هر آنچه را که می خواهید شخصی سازی کنید ، با استفاده از راه انداز ما اجزای ساز را در حال حرکت تغییر دهید[/pix_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1561745799574{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 100px !important;}”][vc_column css=”.vc_custom_1559098453441{margin-top: 20px !important;}”][pix_pricing_group][pix_pricing box_color=”white” animation=”fade-in-up” style=”5″ hover_effect=”4″ add_hover_effect=”” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”secondary” subtitle_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” icon_color=”body-default” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22active-call%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-check-circle-1%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D8%BA%D9%88%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chart-pie%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-check-circle-1%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22apple-watch%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-check-circle-1%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22lock-overturning%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-check-circle-1%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”حساب کاربری برای خود بسازید” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_color=”gray-1″ btn_text_color=”body-default” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_animation=”fade-in-up” pricing_content_align=”text-center” title=”پایه ” price=”رایگان” subtitle=”برای پروژه های شخصی” btn_icon=”pixicon-user-circle-1″ css=”.vc_custom_1600328485556{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;}” btn_link=”http://demo1.gostaranweb.com/Essentials/Original”][pix_pricing box_color=”primary” animation=”fade-in-up” style=”5″ hover_effect=”4″ add_hover_effect=”” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”dark-opacity-3″ price_color=”white” subtitle_bold=”font-weight-bold” subtitle_color=”light-opacity-7″ content_color=”light-opacity-7″ icon_color=”white” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22active-call%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-check-circle-1%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D8%BA%D9%88%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chart-pie%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-check-circle-1%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22apple-watch%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-check-circle-1%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22lock-overturning%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-check-circle-1%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22lte-2%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-check-circle-1%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22repeat-one%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-check-circle-1%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”حساب کاربری برای خود بسازید” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_color=”secondary” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_animation=”fade-in-up” pricing_content_align=”text-center” title=”توصیه شده” price=”کسب و کار” subtitle=”شروع از 199 تومان/ماهانه” btn_icon=”pixicon-user-circle-1″ css=”.vc_custom_1600328651853{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 5px !important;}” btn_link=”http://demo1.gostaranweb.com/Essentials/Original”][pix_pricing box_color=”white” animation=”fade-in-up” style=”5″ hover_effect=”4″ add_hover_effect=”” secondary_font=”secondary-font” text_color=”white” bg_color=”secondary” subtitle_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” icon_color=”body-default” features=”%5B%7B%22text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22active-call%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-check-circle-1%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D8%BA%D9%88%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22chart-pie%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-check-circle-1%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22apple-watch%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-check-circle-1%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%2C%22media_type%22%3A%22duo_icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%22lock-overturning%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-check-circle-1%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold” btn_text=”حساب کاربری برای خود بسازید” btn_secondary_font=”secondary-font” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_icon_animation=”yes” btn_full=”true” btn_animation=”fade-in-up” pricing_content_align=”text-center” title=”محبوب” price=”حرفه ای” subtitle=”برای قیمت گذاری با ما تماس بگیرید” btn_icon=”pixicon-user-circle-1″ css=”.vc_custom_1600328780643{padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 30px !important;}” btn_link=”http://demo1.gostaranweb.com/Essentials/Original”][/pix_pricing_group][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=””][vc_column width=”1/3″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”add-music” padding_title=”0px” padding_content=”10px” icon_position=”left” animation=”fade-in-up” title=”حداکثر 5 عضو تیم” delay=”200″ css=”.vc_custom_1600328895527{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”]با استفاده از سازنده سازه ها و مولفه های یکپارچه را با هم ترکیب کنید[/pix_feature][/vc_column][vc_column width=”1/3″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”layout-4-blocks” padding_title=”0px” padding_content=”10px” icon_position=”left” animation=”fade-in-up” title=”پشتیبان گیری منظم رایگان” delay=”400″ css=”.vc_custom_1600328890963{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”]با استفاده از سازنده سازه ها و مولفه های یکپارچه را با هم ترکیب کنید[/pix_feature][/vc_column][vc_column width=”1/3″][pix_feature media_type=”duo_icon” title_size=”h6″ title_bold=”font-weight-bold” title_secondary_font=”secondary-font” content_color=”body-default” pix_duo_icon=”bluetooth” padding_title=”0px” padding_content=”10px” icon_position=”left” animation=”fade-in-up” title=”شخص ثالث” delay=”600″ css=”.vc_custom_1600328874479{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”]با استفاده از سازنده سازه ها و مولفه های یکپارچه را با هم ترکیب کنید[/pix_feature][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” b_flip_h=”true” css=”.vc_custom_1590623961974{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;background-color: #ffffff !important;border-radius: 10px !important;}” b_custom_height=”400px”][vc_row full_width=”stretch_row” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1590020387821{padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”center” size=”h3″ text_color=”heading-default” max_width=”500px” css=”.vc_custom_1600328909769{padding-top: 20px !important;}”]بررسی های زیبایی با امکانات نامحدود ایجاد کنید[/sliding-text][pix_text size=”text-18″ content_color=”body-default” position=”text-center” animation=”fade-in-up” max_width=”500px” delay=”1000″]آماده استفاده از قالب های بعدی وردپرس باشید. برای دیدار با ما آماده باشید[/pix_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” pix_particles_check=”” pix_visibility=”1″ css=”.vc_custom_1590019430879{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column][pix_reviews_slider slides=”%5B%7B%22content%22%3A%22%D9%85%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%20%D9%88%D8%A8%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%8C%20%D8%A8%DA%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF.%20%D9%85%D9%86%20%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%85%20%D8%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B1%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF!%22%2C%22name%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B4%D9%85%D8%B3%22%2C%22title%22%3A%22via%20google.com%22%2C%22image%22%3A%223548%22%2C%22rating%22%3A%224%22%7D%2C%7B%22content%22%3A%22%D9%85%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%20%D9%88%D8%A8%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%8C%20%D8%A8%DA%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF.%20%D9%85%D9%86%20%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%85%20%D8%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B1%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF!%22%2C%22name%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%22%2C%22title%22%3A%22via%20twiiter.com%22%2C%22image%22%3A%223550%22%2C%22rating%22%3A%225%22%7D%2C%7B%22content%22%3A%22%D9%85%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%20%D9%88%D8%A8%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%8C%20%D8%A8%DA%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF.%20%D9%85%D9%86%20%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%85%20%D8%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B1%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF!%22%2C%22name%22%3A%22%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%22%2C%22title%22%3A%22via%20pixfort.com%22%2C%22image%22%3A%223549%22%2C%22rating%22%3A%225%22%7D%2C%7B%22content%22%3A%22%D9%85%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%20%D9%88%D8%A8%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%8C%20%D8%A8%DA%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF.%20%D9%85%D9%86%20%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%85%20%D8%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B1%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF!%22%2C%22name%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%22%2C%22title%22%3A%22via%20google.com%22%2C%22image%22%3A%223548%22%2C%22rating%22%3A%224%22%7D%2C%7B%22content%22%3A%22%D9%85%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%20%D9%88%D8%A8%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%8C%20%D8%A8%DA%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF.%20%D9%85%D9%86%20%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%85%20%D8%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B1%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF!%22%2C%22name%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%22%2C%22title%22%3A%22via%20twiiter.com%22%2C%22image%22%3A%223550%22%2C%22rating%22%3A%225%22%7D%5D” name_color=”heading-default” title_color=”body-default” content_color=”body-default” content_size=”” style=”3″ hover_effect=”3″ add_hover_effect=”1″ bg_color=”white” rounded_box=”rounded-10″ slider_num=”3″ slider_style=”pix-style-standard” slider_effect=”pix-circular-slider” prevnextbuttons=”1″ pagedots=”1″ freescroll=”” cellalign=”right” slider_scale=”” autoplay=”” adaptiveheight=”true” righttoleft=”” slider_wrap=”true” visible_y=”pix-overflow-y-visible” visible_overflow=”pix-overflow-all-visible” autolay=””][/vc_column][/vc_row][/vc_section]

پیمایش به بالا