ss

سرور اختصاصی آلمان

 

زمانی که مصرف شما از نظر منابع بالا بوده و تهیه چندین سرور مجازی نیز مقرون بصرفه نبوده ، شما می توانید سرور اختصاصی تهیه کرده و بجای چندین سرور مجازی که نسبت به یک سرور اختصاصی هزینه بالایی دارد و نیز مدیریت آن سخت تر بوده ، نیاز های خود را با یک سرور اختصاصی برطرف نمایید.

در واقع زمانی که شما یک سرور اختصاصی دارید مدیریت کار ساده تر بوده و همچنین پیگیری و مانیتورینگ مصرفی آسان تر خواهد بود. با داشتن چنین اطلاعاتی دیگر مدیریت منابع و بررسی و تحلیل موارد مورد نیاز کار سختی نبوده و به راحتی هرچه تمام تر میتوانید کار خود را با قدرت و سرعت باور نکردنی جلو برید.


نام حافظه پردازنده هارد پورت ترافیک موقعیت اجاره به شرط تملیک هزینه ماهانه سفارش
DA-1-HP Proliant 48GB 2xE5620 2* 2TB SATA 1 Gigabit 10TB Bandwidth / Decentec RTO 75 USD سفارش
DA-2-HP Proliant 48GB 2xL5520 2TB SATA 1 Gigabit 10TB Bandwidth / Decentec RTO 50 USD سفارش
DA-3-HP Proliant 36GB 2xL5520 2TB SATA 1 Gigabit 10TB Bandwidth / Decentec RTO 55 USD سفارش
DA-INTEL 32GB E5462 2* 1TB SATA 1 Gigabit 10TB Bandwidth / Decentec RTO 40 USD سفارش
DA-1-Supermicro 16GB E3-1280v2 2TB SATA 1 Gigabit 10TB Bandwidth / Decentec RTO 50 USD سفارش
DA-2-Supermicro 16GB 2xL5420 2* 3TB SATA 1 Gigabit 10TB Bandwidth / Decentec RTO 50 USD سفارش
DA-3-Supermicro 16GB Opteron 1385 2* 2TB SATA 1 Gigabit 10TB Bandwidth / Decentec Rent 35 USD سفارش
DA-4-Supermicro 8GB X3440 2* 2TB SATA 1 Gigabit 10TB Bandwidth / Decentec Rent 25 USD سفارش

10TB Bandwidth = $10.00 USD
3TB Enterprise SATA = $20.00 USD
4TB Enterprise SATA = $25.00 USD
240GB SSD = $10.00 USD