سرور اختصاصی فرانسه

ویژگی سرور اختصاصی فرانسه

زمانی که مصرف شما از نظر منابع بالا بوده و تهیه چندین سرور مجازی نیز مقرون بصرفه نبوده ، شما می توانید سرور اختصاصی فرانسه تهیه کرده و بجای چندین سرور مجازی فرانسه که نسبت به یک سرور اختصاصی هزینه بالایی دارد و نیز مدیریت آن سخت تر بوده ، نیاز های خود را با یک سرور اختصاصی فرانسه برطرف نمایید.

در واقع زمانی که شما یک سرور اختصاصی فرانسه دارید مدیریت کار ساده تر بوده و همچنین پیگیری و مانیتورینگ مصرفی آسان تر خواهد بود. با داشتن چنین اطلاعاتی دیگر مدیریت منابع و بررسی و تحلیل موارد مورد نیاز کار سختی نبوده و به راحتی هرچه تمام تر میتوانید کار خود را با قدرت و سرعت باور نکردنی جلو برید.

جدول سرور های اختصاصی فرانسه

جدول شماره 1 سرور اختصاصی فرانسه
نام حافظه پردازنده هارد پورت ترافیک فایروال موقعیت هزینه ماهانه سفارش
SP-32 32GB DDR4 Intel Xeon E3-1270v6 2x 2 TB SATA3 1 گیگابیت OVH 65 euro سفارش
SP-64 64GB DDR4 Intel Xeon E3-1270v6 2x 2 TB SATA3 1 گیگابیت OVH 100 euro سفارش
SP-128 128GB DDR4 Intel Xeon E5-1650v3 2x 2 TB SATA3 1 گیگابیت OVH 130 euro سفارش
MG-128 128GB DDR4 Intel 2x Xeon E5-2630v3 2x 2 TB SATA3 1 گیگابیت OVH 205 euro سفارش
Host-32L 32GB DDR4 Intel Xeon-D 1520 2x 2 TB SATA3 1 گیگابیت OVH 85 euro سفارش
Host-32H 32GB DDR4 Intel Xeon D D-1540 2x 2 TB SATA3 1 گیگابیت OVH 85 euro سفارش
Host-64H 64GB DDR4 Intel Xeon D D-1540 2x 2 TB SATA3 1 گیگابیت OVH 115 euro سفارش
جدول شماره 2 سرور اختصاصی فرانسه
نام حافظه پردازنده هارد پورت ترافیک فایروال موقعیت هزینه ماهانه سفارش
EG-16 16GB DDR4 Intel Xeon E3-1230v6 2x 4 TB SATA3 1 گیگابیت OVH 65 euro سفارش
EG-32 32GB DDR4 Intel Xeon E3-1270v6 2x 4 TB SATA3 1 گیگابیت OVH 95 euro سفارش
EG-64 64GB DDR4 Intel Xeon E5-1650v3 2x 4 TB SATA3 1 گیگابیت OVH 150 euro سفارش
EG-128 128GB DDR4 Intel Xeon E5-1660v3 2x 4 TB SATA3 1 گیگابیت OVH 200 euro سفارش
FS-24T 16GB DDR4 Intel Xeon D-1521 4x 6 TB SATA3 1 گیگابیت OVH 89 euro سفارش
FS-48T 64GB DDR4 Intel Xeon E5-2620v3 2x 4 TB SATA3 1 گیگابیت OVH 325 euro سفارش
جدول شماره 3 سرور اختصاصی فرانسه
نام حافظه پردازنده هارد پورت ترافیک فایروال موقعیت هزینه ماهانه سفارش
GameServer-1 16GB DDR3 Intel i7 4790K 120 GB SSD 1 گیگابیت So you Start 35 euro سفارش
GameServer-2 32GB DDR3 Intel i7 4790K 240 GB SSD 1 گیگابیت So you Start 35 euro سفارش
جدول شماره 4 سرور اختصاصی فرانسه
نام حافظه پردازنده هارد پورت ترافیک موقعیت هزینه ماهانه سفارش
E3-SAT-1-16 16GB DDR3 Intel Xeon E3-1225v2 SoftRaid ۳x2TB SATA 1 گیگابیت So you Start 30 euro سفارش
OP-SAT-1-32 32GB DDR3 AMD Opteron 4334 SoftRaid ۴x2TB SATA 1 گیگابیت So you Start 35 euro سفارش
E3-SSD-1-32 32GB DDR3 Intel Xeon E3-1245v2 SoftRaid ۲x480GB SSD 1 گیگابیت So you Start 40 euro سفارش
E3-SSD-2-32 32GB DDR3 Intel Xeon E3-1231v3 SoftRaid ۲x480GB SSD 1 گیگابیت So you Start 50 euro سفارش
E3-SAT-2-32 32GB DDR3 Intel Xeon E3-1231v3 SoftRaid ۴x2TB SATA 1 گیگابیت So you Start 50 euro سفارش
E5-SSD-1-64 64GB DDR4 Intel Xeon E5-1630v3 SoftRaid ۲x480GB SSD 1 گیگابیت So you Start 60 euro سفارش
E5-SAT-1-64 64GB DDR4 Intel Xeon E5-1630v3 SoftRaid ۴x2TB SATA 1 گیگابیت So you Start 60 euro سفارش
E5-SAT-2-64 64GB DDR4 Intel Xeon E5-1630v3 SoftRaid ۴x2TB SATA 1 گیگابیت So you Start 70 euro سفارش