سرور اختصاصی آلمان

سرور اختصاصی آلمان زمانی که مصرف شما از نظر منابع بالا بوده و تهیه چندین سرور مجازی نیز مقرون بصرفه نبوده ، شما می توانید آن را تهیه کرده و بجای چندین سرور مجازی که نسبت به یک سرور اختصاصی هزینه بالایی دارد و نیز مدیریت آن سخت تر بوده ، نیاز های خود را با یک سرور اختصاصی برطرف نمایید.

در واقع زمانی که شما یک سرور اختصاصی آلمان دارید مدیریت کار ساده تر بوده و همچنین پیگیری و مانیتورینگ مصرفی آسان تر خواهد بود. با داشتن چنین اطلاعاتی دیگر مدیریت منابع و بررسی و تحلیل موارد مورد نیاز کار سختی نبوده و به راحتی هرچه تمام تر میتوانید کار خود را با قدرت و سرعت باور نکردنی جلو برید. و این از مزایای سرور اختصاصی آلمان است.

جدول سرورهای اختصاصی آلمان

نام حافظه پردازنده هارد پورت ترافیک موقعیت هزینه ماهانه هزینه راه اندازی سفارش
EX41 32Gb DDR4 Intel® Core™ i7-6700 2x 4 TB SATAv 1 گیگابیت Hetzner € 46.4 € 94 سفارش
EX41S 64Gb DDR4 Intel® Core™ i7-6700 2x 2 TB SATA 1 گیگابیت Hetzner € 46.4 € 94 سفارش
EX41-SSD 32Gb DDR4 Intel® Core™ i7-6700 2x 500 GB SATA SSD 1 گیگابیت Hetzner € 40.5 € 94 سفارش
EX41S-SSD 64Gb DDR4 2x 250 GB SATA SSD 500GB NVme + 960GB SSD 1 گیگابیت Hetzner € 40.5 € 94 سفارش
EX51-SSD 64Gb DDR4 Intel® Core™ i7-6700 2x 500 GB SATA SSD 1 گیگابیت Hetzner € 111.9 € 117.8 سفارش
EX51 64Gb DDR4 Intel® Core™ i7-6700 2x 4 TB SATA 1 گیگابیت Hetzner € 52.4 € 117.8 سفارش
EX51-SSD-GPU (Gtx 1080) 64Gb DDR4 Intel® Core™ i7-6700 2x 500 GB SATA SSD 1 گیگابیت Hetzner € 111.9 € 117.8 سفارش
EX61 64Gb DDR3 Intel® Core™ i7-6700 2x 6 TB SATA 1 گیگابیت Hetzner € 64.3 € 141.6 سفارش
EX61-Nvme 64Gb DDR3 Intel® Core™ i7-6700 2x 512 NVMe Enterprise 1 گیگابیت Hetzner € 64.3 € 141.6 سفارش
SX62 32Gb ECC DDR3 Intel® Xeon® E3-1270 v3 4x 10 TB SATA Enterprise 1 گیگابیت Hetzner € 76.2 € 82 سفارش
SX132 128Gb ECC DDR4 Intel® Xeon® E5-1650 v3 10x 10 TB Enterprise 1 گیگابیت Hetzner € 189.2 € 201.1 سفارش
SX292 256Gb ECC DDR4 Intel® Xeon® E5-1650 v3 15x 10 TB Enterprise 1 گیگابیت Hetzner € 308.2 € 320 سفارش
PX61 64Gb ECC DDR4 Intel® Xeon® E3-1275 v5 2x 4 TB SATA Enterprise 1 گیگابیت Hetzner € 64.3 € 141.6 سفارش
PX61-SSD 64Gb ECC DDR4 Intel® Xeon® E3-1275 v5 2x 480 GB SATA SSD 1 گیگابیت Hetzner € 64.3 € 141.6 سفارش
PX61-Nvme 64Gb ECC DDR4 Intel® Xeon® E3-1275 v5 2x 512 NVMe Enterprise 1 گیگابیت Hetzner € 64.3 € 141.6 سفارش
PX92 128Gb ECC DDR4 Intel® Xeon® W-2145 optional – at additional cost 1 گیگابیت Hetzner € 111.9 € 117.8 سفارش
AX60-SSD 64Gb ECC DDR4 AMD Ryzen 7 1700X 2x 500 GB SATA SSD 1 گیگابیت Hetzner € 54 € 119 سفارش
AX160-Nvme 128Gb ECC DDR4 AMD EPYC 7401P 2x 960 GB NVMe 1 گیگابیت Hetzner € 164 0 سفارش
AX160-SSD 128Gb ECC DDR4 AMD Ryzen 7 1700X 2x 1.92 TB SSD 1 گیگابیت Hetzner € 174 0 سفارش
DX152 64Gb ECC DDR4 2x Intel® Xeon® Silver 4114 10-Core optional – at additional cost 1 گیگابیت Hetzner € 159 € 159 سفارش
DX292 64Gb ECC DDR4 2x Intel® Xeon® Gold 6130 16-Core optional – at additional cost 1 گیگابیت Hetzner € 219 € 219 سفارش